Upozornenie/Pokyny

Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných a platných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu môžu nastať nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK Eurocar tour si vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky podrobné informácie ohľadom konkrétneho objednaného zájazdu obdrží zákazník cca 7 dní pred vycestovaním na zájazd vo forme písomných pokynov k zájazdu. Súčasťou katalógu je cenník a zmluva o objednaní zájazdu so všeobecnými podmienkami, v ktorých sú bližšie špecifikované všetky podmienky účasti na našich zájazdoch, ako aj právne nároky objednávateľa a poskytovateľa služieb. 

Všeobecné pokyny k ubytovaniu vo všetkých letoviskách: 

Naša CK ponúka ubytovanie so štandardným zariadením ( kuchyne sú v základnej výbave - bez rýchlovarných kanvíc bez mikrovlnky, soc. zariadenie - wc, sprcha sú bez toaletného papiera, čistiacich a hygienických potrieb, bez uterákov). Klimatizácia je za príplatok v prípade záujmu, v prípade špeciálnej požiadavky zákazníkov na vybavenie ubytovania je nutné túto požiadavku povedať pred objednaním zájazdu.