Lekárska pomoc

V prípade zdravotných problémov sa obráťte na Vášho delegáta, alebo požiadajte o pomoc pracovníkov našej partnerskej CK v letovisku. Za ošetrenie a lieky sa obvykle platí v hotovosti (pokým nie ste poistení a poisťovňa v tomto prípade úhradu preberá za Vás na mieste). Na základe lekárskej správy a potvrdení o zaplatení za lieky Vám poisťovňa (pokým nie je inak dohodnuté v poistných podmienkach) po návrate do SR danú čiastku uhradí. Bežné lieky je možné zakúpiť v miestnych lekárňach.