Delegáti/sprievodcovia

V cene zájazdov, pokiaľ nie je uvedené inak, sú aj služby delegáta. Delegátom môže byť pracovník partnerskej cestovnej kacelárie v mieste pobytu. Úlohou delegáta je ubytovať Vás v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia, organizovať transfer, informačné stretnutie začiatkom Vášho pobytu, oboznámiť Vás s jeho úradnými hodinami a miestom kde sa nachádza a je ubytovaný, pomôcť Vám v prípade problémov, oboznámiť Vás s pobytovým miestom, (ako napr. kde sa nachádza lekár, polícia, obchody, zmenáreň ati.), možnosťami fakultatívnych výletov a zodpovedať na Vaše otázky, prípadne sprevádzať Vás na fakultatívnych výletoch. V niektorých letoviskách môže mať delegát na starosti viacero ubytovacích zariadení, prípadne letovísk, preto Vám odporúčame využívať pre riešenie možných záležitostí predovšetkým úradné hodiny, alebo pravidelné schôdzky (zvyčajne 4 — 5 krát týždenne), ktoré sú predtým zverejnené delegátom na informačnej tabuli v ubytovacích zariadeniach, alebo v sídle partnerskej cestovnej kancelárie. Tu sú taktiež uvedené miesta a časy odchodov autobusov, časy transferov na letisko a iné dôležité informácie, ako aj mobilné, či e-mailové spojenie na delegáta pre prípad mimoriadnej udalosti. Upozorňujeme však, že delegát nemôže za Vás riešiť Vaše osobné problémy a byť s Vami vo fyzickom kontakte 24 h. denne.

Hľadáme delegátov

Hľadáme delegátku do Grécka na celú letnú sezónu (máj - september).

Podmienky: anglický jazyk,  prax vítaná.