Poistenie UNION

Pre zabezpečenie Vašej dovolenkovej pohody Vám doporučujeme uzatvoriť komplexné cestovné poistenie pre účasť na zahraničnom zájazde. Poistenie môžete uzatvoriť priamo pri zakúpení zájazdu v  CK Eurocar Tour, ktorá  spolupracuje s poisťovňou UNION, a.s. Sadzba poistného (štandardné limity pre poistenie storny zájazdu) : Európa 3 Eur/osoba/deň. Uzatvorenie poistenia u nás nie je povinné, avšak balík cestovného poistenia zahŕňa aj poistenie storna zájazdu, dôležité v prípade, že ste nútený zájazd zo zdravotných dôvodov zrušiť.


Čo zahŕňa poistenie? ( poistné krytie)