Eurocar Tour - Vaša najlepšia dovolenka, Cestovná kancelária, travel agency

Telefónny kontakt
037 / 6 522 781
037 / 6 503 541
037 / 6 555 582
Grécko Sarti
Grécko Parália
Bulharsko Pomorie
Taliansko Lignano
Taliansko Bibione
Chorvátsko Vodice

Objednávanie zájazdov

  • osobne návšteva v CK Eurocar Tour
  • telefonická rezervácia
  • e-mailom: nitra@eurocartour.sk

Spôsoby platby

  • osobne v našej CK
  • prevodom z účtu na účet
  • priamym vkladom na účet

Upozornenie/Pokyny

Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných a platných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu môžu nastať nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK Eurocar tour si vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky podrobné informácie ohľadom konkrétneho objednaného zájazdu obdrží zákazník cca 7 dní pred vycestovaním na zájazd vo forme písomných pokynov k zájazdu. Súčasťou katalógu je cenník a zmluva o objednaní zájazdu so všeobecnými podmienkami, v ktorých sú bližšie špecifikované všetky podmienky účasti na našich zájazdoch, ako aj právne nároky objednávateľa a poskytovateľa služieb.

Všeobecné pokyny k ubytovaniu vo všetkých letoviskách: 

Naša CK ponúka ubytovanie so štandardným zariadením ( kuchyne sú v základnej výbave - bez rýchlovarných kanvíc bez mikrovlnky, soc. zariadenie - wc, sprcha sú bez toaletného papiera, čistiacich a hygienických potrieb, bez uterákov). Klimatizácia je za príplatok v prípade záujmu, v prípade špeciálnej požiadavky zákazníkov na vybavenie ubytovania je nutné túto požiadavku povedať pred objednaním zájazdu.